Plusgroep

We zijn de Plusgroep gestart omdat we voor meer- en (hoog)begaafde kinderen een passend onderwijsaanbod wilden realiseren. Op deze manier bieden we een betere aansluiting op het vervolgonderwijs (Gymnasium / VWO). Sommige kinderen missen qua denk- en intelligentieniveau aansluiting in de reguliere groep. Wij vinden het voor het welbevinden van deze kinderen belangrijk dat zij af en toe met gelijkgestemden kunnen samenwerken.

In onze Plusgroep zitten meer- of (hoog)begaafde leerlingen uit de groepen 5 t/m 8. Op aanvraag bieden wij soms plaats in onze Plusgroep aan leerlingen afkomstig van andere scholen. De plusgroep komt één keer in de week bij elkaar. De rest van de week zitten de leerlingen in hun eigen groep/klas met leeftijdgenootjes. In de Plusgroep werken de kinderen op een andere manier en aan andere opdrachten dan in de eigen klas. Dit gebeurt onder begeleiding van een gespecialiseerde leerkracht: meester Machiel Blok. Onze reserve Plusgroep-leerkracht is juffrouw Astrid van Klinken.

De leerlingen komen in aanraking met vakken als filosofie, natuurkunde, scheikunde en sterrenkunde (projectonderwijs), rekenen/wiskunde en techniek (oplossingsgericht denken), taal (presenteren, discussiëren, stelopdrachten). Het onderwijsproces binnen de Plusgroep is gericht op leren, zelfreflectie (eisen stellen aan jezelf, kwaliteit en kwantiteit), metacognitie (wat heb ik nodig om goed te kunnen functioneren), leren plannen en andere vaardigheden.

Het doel van onze plusgroep is: het onderwijs is motiverend en stimulerend. Onze plusgroep wordt ondersteund door studenten en docenten van het Stedelijk Gymnasium Schiedam.

De school heeft, als aanvullend onderdeel van het Zorgplan, een Plusgroep-plan. In dit plan wordt het beleid van de school ten aanzien van onderwijs aan de (meer-en/of hoog)begaafde leerling met een ontwikkelingsvoorsprong geformuleerd. Het plusgroep-plan ligt ter inzage op school.