Onze ouders

Samen halen we het beste uit uw kind

Een goed contact tussen school en thuis is belangrijk. Wij doen er daarom alles aan om u zoveel mogelijk te betrekken bij wat er op school gebeurt. Regelmatig contact tussen de leerkrachten en u als ouder, zorgt ervoor dat we samen het beste uit uw kind halen.

Wij stellen uw betrokkenheid erg op prijs. U kunt op verschillende manieren meedenken of meehelpen. Dit kan bijvoorbeeld via de ouderraad of de medezeggenschapsraad. We vinden het ook fijn als u samen met andere ouders/verzorgers mee kunt helpen tijdens een van de activiteiten voor de kinderen.

Op onze school werkt een deskundig team en wij delen onze kennis graag. Heeft u vragen over de ontwikkeling van uw kind of over andere opvoedkundige zaken, dan kunt u altijd bij ons terecht. U kunt uw vraag stellen aan een van de teamleden.