Ouderbijdrage

Aan het begin van het schooljaar vragen we u om een ouderbijdrage te betalen. Van de ouderbijdrage doen wij leuke dingen met de kinderen. Zo hebben wij de schoolreisjes, schoolfeesten, excursies, lessen op de kinderboerderij, sinterklaas, kerstviering, koningsfeest en nog veel meer.

Zonder uw bijdrage kunnen wij dit niet allemaal organiseren.

Wij zijn dus ook heel blij als u deze bijdrage aan ons wilt overmaken.

De vrijwillige ouderbijdrage voor het schooljaar 2023/2024 bedraagt:

  • € 40,00 per kind (€ 4,00 per maand)
  • € 75,00 voor 2 kinderen (€ 7,50 per maand)
  • € 110,00 voor 3 kinderen (€ 11,00 per maand)

Dit bedrag wordt berekend over 10 maanden (september t/m juni).

Wij verzoeken u vriendelijk bovenstaand bedrag z.s.m. over te maken op:

Bankrekeningnummer NL28 ABNA 0100 1791 34 t.n.v. OBS de Peperklip Ouderraad onder vermelding van: ouderbijdrage 2023/2024 en de naam en achternaam van uw kind(eren).

De ouderraad stelt de jaarlijkse ouderbijdrage vast met goedkeuring van ouders en de MR.

Betaalt u liever gespreid, dan kan dit natuurlijk ook. Neemt u in dat geval even contact op met de administratie van onze school, tel. 010 415 26 85.

Met vriendelijke groet,

De Oudercommissie van obs de Peperklip