Ouderbijdrage

De jaarlijkse ouderbijdrage voor een schooljaar bedraagt € 40 voor één kind, € 75 voor twee kinderen en € 110 voor drie kinderen.

Hoewel de bijdrage vrijwillig is, is deze wel heel belangrijk om alle extra’s te kunnen blijven bekostigen. Zonder uw bijdrage kunnen deze activiteiten niet plaatsvinden.

U kunt de ouderbijdrage overmaken op bankrekeningnummer: NL28ABNA0100179134 t.n.v. OBS de Peperklip Ouderraad.

De ouderraad stelt de jaarlijkse ouderbijdrage vast met goedkeuring van ouders en de MR.

Betaalt u liever gespreid, dan kan dit natuurlijk ook. Neemt u in dat geval even contact op met de administratie van onze school, tel. 010 415 26 85.