Ouderraad

De ouderraad (OR) vervult een belangrijke functie binnen de school. De OR van de Peperklip bestaat uit een aantal betrokken en enthousiaste ouders die meedenken over de organisatie van de activiteiten die op school plaatsvinden. In de OR komt ook de besteding van het schoolgeld ter sprake. Tevens vormt onze OR een belangrijke schakel tussen ouders en school.