Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad (MR) is een overlegorgaan waarin leerkrachten en ouders samen de directie van de school adviseren op verschillende gebieden. De MR bestaat uit een aantal leerkrachten en ouders en vergadert 6x per jaar. Binnen het bestuur (Primo Schiedam) is ook een gemeenschappelijke MR (GMR) actief, die bestaat uit leden van de verschillende openbare scholen van Schiedam. De GMR houdt zich vooral bezig met bovenschools beleid en overlegt met het bestuur.

U kunt contact opnemen met de medezeggenschapsraad door te mailen naar: mr.peperklip@primoschiedam.nl

De medezeggenschapsraad bestaat uit:

Teamgeleding:

  • Ingrid Bonefaas
  • Jetta Hulshoff
  • Liesbeth Brooshooft (voorzitter)
  • Manon Bosgieter

Oudergeleding:

  • Barbara Merentes
  • Haddou Oulssa
  • Anne Rats
  • Drifa Botokat
Bekijk hier al het nieuws