Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad (MR) is een overlegorgaan waarin leerkrachten en ouders samen de directie van de school adviseren op verschillende gebieden. De MR bestaat uit een aantal leerkrachten en ouders en vergadert 6x per jaar. Binnen het bestuur (Primo Schiedam) is ook een gemeenschappelijke MR (GMR) actief, die bestaat uit leden van de verschillende openbare scholen van Schiedam. De GMR houdt zich vooral bezig met bovenschools beleid en overlegt met het bestuur.

U kunt contact opnemen met de medezeggenschapsraad door te mailen naar: mr.peperklip@primoschiedam.nl

De medezeggenschapsraad bestaat uit:

Teamgeleding:

  • juf Manon
  • juf Maltie
  • meester Vincent

Oudergeleding:

  • mevrouw Merentes
  • mevrouw Incik
  • mevrouw Majjane

De Medezeggenschapsraad van de Peperklip wil u graag informeren over de werkwijze en geplande activiteiten van dit schooljaar. U vindt ons Activiteitenplan via bovenstaande link óf in de rode MR-map in de personeelskamer.

We vinden het heel belangrijk dat u vragen en/of ideeën met ons deelt. Alleen dan kan de medezeggenschap op de Peperklip echt MET ELKAAR gedragen wordt.

We roepen u dan ook op uw vragen en/of ideeën in te brengen: gebruikt u hiervoor alstublieft de blauw/groene brievenbus bij de schoolingang tegenover de ouderkamer.

Richt uw brief aan:  de MR, met duidelijk uw naam en de naam (+ groep) van uw kind, zodat we u kunnen antwoorden.

Let op: Anonieme brieven kunnen we niet in behandeling nemen.