Verzuimprotocol

Te laat komen (ongeoorloofd)

Start lestijden

Iedere lesdag start om stipt 8.30 uur. Dat betekent dat kinderen dan startklaar in de klas moeten zitten. De kinderen kunnen vanaf 8.20 uur naar binnen.

Als iedereen op tijd in het lokaal is kan de les in alle rust beginnen.

Te laat komen valt onder ongeoorloofd schoolverzuim en moeten we bij de leerplichtambtenaar melden.

Om er zo goed mogelijk op toe te zien dat alle leerlingen op tijd op school aanwezig zijn, zullen wij als school de 3,6,9,12,15 regeling gaan hanteren:

3x           Bij drie keer te laat voert de leerkracht een gesprek met de ouders.

6x           Bij zes keer te laat wijst de school de ouders zowel in een persoonlijk gesprek als schriftelijk op de mogelijke consequenties van het te laat komen.

9x           Bij negen keer te laat stuurt de school een brief naar de ouders met daarin de waarschuwing dat bij de volgende keer te laat komen, gemeld gaat worden bij de leerplichtambtenaar.

12x         Bij twaalf keer te laat stuurt de school een brief naar de ouders met de mededeling dat nu melding gedaan wordt bij de leerplichtambtenaar. Vanuit de leerplicht zal een waarschuwingsbrief naar de ouders verzonden worden waarin gevraagd wordt het te laat komen te stoppen.

15x        Bij vijftien keer te laat roept de leerplichtambtenaar ouders op voor een gesprek. Er kunnen eventueel afspraken worden gemaakt over het mogelijk inhalen van de lestijd.

Is uw kind te laat en is de schooldeur dicht en staat er ook geen leerkracht meer buiten, dan meldt de leerling zich bij de conciërge / administratief medewerker.

Is uw kind te laat maar al wel bij de groep en is de leerkracht al begonnen met zijn of haar instructie (gr 3 t/m 8), dan wacht de leerling op de gang totdat de leerkracht in de gelegenheid is de leerling in de klas te ontvangen.

Ziek- en/of afmelden:

U kunt uw zoon/dochter op de volgende manier ziek- en/of afmelden:

Let op doe dit het liefst voor 8.30u maar uiterlijk voor 8.45u. U kunt al bellen vanaf 7.30u.

  1. Via de telefoon 010-4152685
  2. Via de mail administratie.peperklip@primoschiedam.nl

Meld uw kind niet af via de Parro chat.

Belt u na 8.45u of krijgen wij geen gehoor? Dan moeten wij dit helaas als ongeoorloofd registreren.