Gymrooster

Download hier het rooster bewegingsonderwijs voor het schooljaar 2023-2024

De groepen 1/2 krijgen op dinsdag en vrijdag gymles van onze vakdocent.

GYMROOSTER 2023-2024