Schooltijden

Op De Peperklip hebben wij een continurooster.

maandag-dinsdag-donderdag-vrijdag van 08.30-14.30 uur

woensdag van 08.30-12.15 uur

De schooldeuren gaan om 8.20 uur open, zodat om 8.30 uur met de les kan worden gestart.

Na 8.30 uur moeten de leerlingen zich melden bij de administratie en zullen hiervandaan naar de groepen gebracht worden.