Verlof aanvragen

Vanaf 5 jaar zijn kinderen in Nederland leerplichtig. Het is in het belang van de ontwikkeling van uw zoon/dochter dat hij/zij altijd op school is. De regels voor extra verlof worden steeds strenger en de controle door Bureau Leerplicht scherper. De directie is wettelijk verplicht deze regels strikt te handhaven.