Verlof aanvragen

Vanaf 5 jaar zijn kinderen in Nederland leerplichtig. Het is in het belang van de ontwikkeling van uw zoon/dochter dat hij/zij altijd op school is. De regels voor extra verlof worden steeds strenger en de controle door Bureau Leerplicht scherper. De directie is wettelijk verplicht deze regels strikt te handhaven.

Bekijk hier al het nieuws