Hoofdluis

Op iedere school komt af en toe hoofdluis voor. Om dit toch zoveel mogelijk te voorkomen gaan de jassen van de leerlingen in de zogeheten luizenzak. Na elke vakantie vindt er in iedere groep een controle plaats. Zodra er in een groep hoofdluis wordt geconstateerd worden de volgende stappen ondernomen:

  • U wordt als ouder geïnformeerd en verzocht uw kind te komen ophalen en thuis de nodige maatregelen te nemen.
  • Een week later volgt er een hercontrole van de hele groep.