Schoolbibliotheek

De Bibliotheek op de Peperklip

voor peuters en 4–12 jaar

De Bibliotheek Schiedam werkt met de landelijke aanpak voor het primair onderwijs: De Bibliotheek op school. Ook de Peperklip heeft een Bibliotheek op School. Hier werkt de bibliotheek structureel samen met school aan taalontwikkeling, leesbevordering en mediawijsheid van kinderen. Dit doen we onder andere door middel van een aantrekkelijke collectie in de schoolbibliotheek, waar kinderen wekelijks boeken mogen lenen om te lezen op school. We organiseren ook activiteiten voor kinderen, leerkrachten en ouders op de Peperklip. Ook de peuters doen mee.

Op school leent uw kind boeken uit de schoolbibliotheek. Deze bibliotheek is in samenwerking met de Bibliotheek Schiedam gerealiseerd.

 Basislidmaatschap van de Bibliotheek Schiedam is gratis tot 18 jaar.