Groep 7

Lang leve groep 7!

Dit is het voorlaatste jaar van de basisschool, het is best een druk jaar voor de kinderen: het rekenpakket wordt uitgebreid met veel nieuwe leerstof, zoals procenten; op allerlei manieren rekenen met grote getallen en grote deelsommen. In de taallessen nemen zinsontleding en werkwoordspelling een belangrijke plaats in. Dit leerjaar krijgen de leerlingen voor het eerst Engelse les. Great!!

We leggen in ons onderwijs de nadruk op het leren leren, waarbij kinderen steeds meer zelf verantwoordelijkheid nemen voor het eigen leerproces. Een hulpmiddel hierbij is o.a. het gebruik van de agenda. We stimuleren kinderen zelf op onderzoek uit te gaan en met gebruik van verschillende media informatie te verwerken om uiteindelijk in de vorm van een presentatie hun kennis te delen met de rest van de groep.

Naast de kernvakken besteden we ook veel aandacht aan de creatieve vakken: leerlingen maken samen muziek, spelen toneel en we maken culturele excursies.

Kortom: een leerzaam en gezellig schooljaar!