Groep 4

Lezen
In groep 4 gaan we verder met het leesonderwijs. Het vloeiend en vlot leren lezen is de volgende stap in de ontwikkeling van kinderen. Lezen is belangrijk bij alle vakken. In groep 4 maken de kinderen veel leeskilometers.
Begrijpend Lezen
Bij begrijpend lezen maken we gebruik van de methode Nieuwsbegrip. Elke week bespreken we een actueel onderwerp. De volgende strategieën komen o.a aan de orde: voorspellen, ophelderen van onduidelijkheden, vragen stellen en samenvatten.

Taal
We gebruiken de methode Taal Actief 4.
We leren veel nieuwe woorden, maken zinnen met een punt en een hoofdletter, leren wat doewoorden(werkwoorden) zelfstandige naamwoorden, bijvoeglijke naamwoorden en lidwoorden zijn.

Rekenen
We maken gebruik van de methode Wereld in Getallen.
Enkele onderwerpen; optellen en aftrekken tot 100, de tafels 1,2,3,4,5,6 en 10, klokkijken, werken met en begrijpen van kalenders, geld, meters en centimeters.

Schrijven
We leren aan elkaar schrijven en de hoofdletters.

WO ( wereldoriëntatie)
Verhalen over de wereld om ons heen.

Expressie
Dit jaar hebben we een nieuwe muziekmethode Eigenwijs digitaal. Daarnaast hebben we iedere week handvaardigheid en tekenen.

Gym
We krijgen gym van een vakleerkracht en in het tweede half jaar van het schooljaar beginnen de zwemlessen in zwembad West.