Groep 6

Yes de groepen zes!

Groep zes is het begin van de bovenbouw en een leuk, maar ook leerzaam jaar. Kennis op het gebied van taal, rekenen en spelling wordt een stuk uitgebreid.

Bij rekenen maken we veel gebruik van het cijferend rekenen, de kinderen maken voor het eerst kennis met breuken, we gaan aan de slag met verhoudingen en ook meten en meetkunde komt weer aan bod.

Bij taal wordt de woordenschat uitgebreid door middel van acht leuke thema’s waar we ook actief mee aan de slag gaan.

Bij spelling leren de kinderen nieuwe spellingscategorieën aan bij de methode Staal. Ook krijgen de kinderen voor het eerst te maken met werkwoordspelling, we gaan werkwoorden vervoegen in de tegenwoordige tijd. Ook besteden we veel aandacht aan grammatica, want we leren er woordsoorten en zinsdelen bij.

Naast de kernvakken wordt er ook aandacht besteed aan geschiedenis, aardrijkskunde en natuur en techniek. We bereiden de topo van Nederland uit en leren de topo van Europa.

Daarnaast besteden we ook veel aandacht aan de creatieve vakken: we maken muziek, doen groepsvormende activiteiten, gaan aan de slag met handvaardigheid en we maken enkele culturele excursies.

In groep zes gaan we ook lekker zwemmen! Iedere dinsdagmiddag vertrekken we met de bus naar het zwembad in Groenoord en ieder kind zwemt op zijn/haar niveau. Op donderdag hebben de kinderen ook wat beweging, want dan gaan ze gymen.