Groep 1/2

We hebben op de Peperklip zes kleutergroepen, waarin de groepen 1 en 2 gecombineerd zijn. 4-jarigen zitten samen in een groep met 5-en 6-jarigen. We werken met gecombineerde groepen, zodat alle kinderen een keer de rol kunnen hebben van jongste kleuter, die komt wennen en die nog hulp nodig heeft. Maar elk kind is ook een keer de oudste in de groep, die al heel goed weet hoe alles gaat en die de jongere kinderen kan helpen. Ook is het in een gecombineerde groep beter mogelijk om in het eigen tempo te ontwikkelen: jongste kinderen die dit kunnen, doen mee met de oudste kinderen; oudste kinderen, die nog niet toe zijn aan de leerstof voor groep 2, kunnen meedoen met de jongste kinderen.

We werken volgens de methode basisontwikkeling. Deze methode gaat uit van onderwijs in thema’s. In een jaar hebben we ongeveer 7 thema’s, die aansluiten bij de belevingswereld van de kinderen. Voorbeelden hiervan zijn: “naar de dokter”, “de bakker”, “dit ben ik”. Maar ook de seizoenen en feesten zoals Sinterklaas en Kerstmis zijn onderwerpen die uitgebreid aan bod komen. Voorafgaand aan ieder project krijgen de kinderen een themabrief mee naar huis. We vinden het heel leuk als de kinderen materiaal over het thema van thuis meenemen, om op school te gebruiken.

Spel is in de methode basisontwikkeling héél belangrijk. Spelen met echt materiaal en zo ontdekken hoe de wereld in elkaar zit. Tijdens het spelen worden de taal -en rekenontwikkeling en andere ontwikkelingsgebieden gestimuleerd. Wij observeren hoe kinderen met spel bezig zijn en hoe ze zich ontwikkelen. We houden van ieder kind de ontwikkeling bij in het observatie -en registratiesysteem KIJK!. Drie keer per schooljaar bespreken wij met ouders de ontwikkeling van hun kind aan de hand van dit systeem.

Ook is er natuurlijk veel aandacht en tijd voor beweging! Iedere dag gaan de kinderen naar buiten, waarbij in de ochtend en in de middag ander materiaal wordt aangeboden. In het speellokaal krijgen de kinderen verschillende bewegingslessen: dit kunnen klim -en klauterlessen zijn, maar ook dans- of spellessen.

En dan zijn er nog de extra lessen, uitstapjes en vieringen zoals:

  • naar de schoolbibliotheek gaan om een nieuw prentenboek te kiezen;
  • de jaarlijkse uitstapjes naar de kinderboerderij en Plaswijckpark (schoolreis);
  • dans -en muzieklessen van echte muziekleerkrachten;
  • het vieren van verjaardagen en feesten (Sinterklaas, Kerstmis, Lentefeest);
  • de kleuter-sportdag

Contact met ouders vinden we heel belangrijk. Naast de al geplande kennismakings- en rapportgesprekken bent u altijd welkom om na schooltijd iets te bespreken. Op maandagochtend zijn ouders het eerste halfuur welkom in de groepen om met de kinderen mee te spelen. Het is op verzoek ook mogelijk een ochtend in de klas mee te draaien. En natuurlijk zijn wij blij met hulp van ouders bij speciale feesten of uitstapjes!