Cultuuronderwijs

Cultuuronderwijs maakt dat kinderen op een andere manier naar de wereld leren kijken. Leerlingen verwerven kennis en krijgen waardering voor cultuur. Ze leren creatief om te gaan met beeld, geluid, tekst en beweging. Cultuuronderwijs stimuleert hen om te reflecteren op cultuur, in heden en verleden en op hun eigen plek in de wereld. Ze ontwikkelen hun waarneming, verbeeldingskracht, uitdrukkingsvermogen en een onderzoekende houding, maar ook samenwerken wordt gestimuleerd. Dit is allemaal belangrijk voor de persoonlijke ontwikkeling. Het is dus van belang dat kinderen via school in aanraking komen met verschillende vormen van kunst, vooral als ze dit van huis uit misschien iets minder meekrijgen.

Door cultuuronderwijs wordt een bepaald gedeelte van de hersenen geactiveerd wat er voor kan zorgen dat het denken, taal en rekenen beter wordt ontwikkeld.

Daarnaast is het natuurlijk ook gewoon leuk om bezig te zijn met kunst. Kinderen kunnen op veel verschillende manieren getalenteerd zijn, creatieve talenten worden door cultuuronderwijs ontdekt en ontwikkeld!