Verrijkingsklas

Op de Peperklip willen we graag aan alle leerlingen het onderwijs bieden dat bij hen past. Daar hoort dus ook passend onderwijs aan begaafde leerlingen bij. Dit zijn leerlingen die uitdagende taken nodig hebben op het gebied van bijvoorbeeld rekenen of taal. Daarnaast hebben begaafde leerlingen behoefte aan taken die een beroep doen op hun onderzoekende houding, creativiteit, snelheid van begrip en probleemoplossend vermogen. Plustaken op het gebied van o.a. rekenen en taal krijgen deze leerlingen aangeboden in de eigen klas; in de verrijkingsklas krijgen begaafde leerlingen de kans om samen met ontwikkelingsgelijken te werken aan verdiepende en verbredende reken- en taalopdrachten en gaan ze in het leeratelier aan de slag met projecten die aansluiten bij hun denk- en leervermogen. Ook wordt er in de verrijkingsklas extra aandacht besteed aan de ontwikkeling van de executieve vaardigheden. Dit zijn vaardigheden die kinderen nodig hebben om een taak tot een goed einde te brengen, zoals timemanagement, emotieregulatie en taakinitiatie.

De verrijkingsklas is op dinsdag voor de groepen 6, 7 en 8 en op donderdag voor de groepen 3 (vanaf januari), 4 en 5.

De verrijkingsklas wordt georganiseerd door juf Astrid, specialist begaafdheid op de Peperklip.