Uitstroomgegevens

De praktijk wijst uit dat wij een zeer brede uitstroom hebben. De meest recente uitstroomgegevens volgen ieder jaar aan het einde van het schooljaar.

uitstroom schooljaar 2020-2021