Uitstroomgegevens

De praktijk wijst uit dat wij een zeer brede uitstroom hebben. De meest recente uitstroomgegevens volgen ieder jaar aan het einde van het schooljaar.

Uitstroom 2022-2023