Leerlingenraad

Sinds september 2010 heeft de Peperklip een zeer actieve leerlingenraad. Leerlingen hebben andere belangen dan de directie en de leerkrachten. In de leerlingenraad komen onderwerpen aan de orde die juist voor kinderen belangrijk zijn. Er vindt terugkoppeling plaats naar de directie van de school, zodat de kinderen zien dat hun bijdrage van belang is. Wanneer kinderen merken dat er naar hen wordt geluisterd, blijven ze enthousiast en hebben ze echt het idee: hier zijn we (mede) verantwoordelijk voor!

Door het meedenken wordt de democratische betrokkenheid groter, wordt er gewerkt aan actief burgerschap. Kinderen leren door de leerlingenraad dat je zelf ook een stem kunt hebben in het geheel, je hoeft niet altijd alleen maar af te wachten tot de zaken jouw kant opkomen. Kinderen vanaf groep 5 kunnen zich verkiesbaar stellen voor de raad, leerlingen uit de lagere groepen kunnen onderwerpen en suggesties aandragen middels de “ideeënbus”. Leerlingen zijn twee jaar lid van de leerlingenraad; ieder jaar neemt een deel van de raad afscheid en komt er een nieuwe groep kinderen bij. Op deze manier ben je een keer eerstejaars lid en een keer tweedejaars lid. De “oude garde” weet al van wanten en neemt de nieuwe club onder haar hoede. Zo wordt de continuïteit gewaarborgd en kun je echt verder komen!