Personeelsbezetting

Managementteam:

De directeur en de MT-leden hebben de dagelijkse leiding en zijn verantwoordelijk voor het uit te oefenen beleid.

Interne begeleiding:

De intern begeleiders zijn verantwoordelijk voor de (extra) ondersteuning van de leerlingen en begeleiden leerkrachten, ouders en leerlingen hierbij. Zij hebben regelmatig besprekingen met de leerkrachten over de voortgang van de leerlingen.

Leerkrachten:

De leerkrachten hebben als primaire taak het lesgeven aan de leerlingen. Zij zijn voor u een eerste aanspreekpunt, wanneer u vragen of opmerkingen heeft.

Onderwijsondersteunend personeel:

Ons onderwijsondersteunend personeel zorgt er mede voor dat het onderwijs voor de leerlingen zo efficiënt mogelijk kan worden ingericht. Dit zijn:

  • Conciërge
  • Administratief medewerkster
  • Onderwijsassistente