Protocol anti-pesten

Op de Peperklip vinden we het belangrijk dat alle kinderen zich welkom en veilig voelen. We gaan met elkaar om in een open fijne sfeer, waar ieder kind, iedere ouder en leerkracht zich gezien en gehoord voelt. Daarom stellen wij, Vincent Vrugt en Liesbeth Brooshooft, ons graag aan u voor als school-vertrouwenspersoon en coördinator anti-pesten.

  

Samen met onze Kanjer-coördinatoren, Marjoke van Rikxoort en Ingrid Bonefaas, lanceren we voor de Peperklip het Protocol anti-pesten van Kanjer met daarbij de procedure die we op de Peperklip volgen bij  het signaleren van pestgedrag.

Het protocol anti-pesten sluit helemaal aan op hoe we binnen de school met elkaar omgaan: de afspraken zijn voor ons allemaal bekend vanuit de Kanjertraining.

We zijn ons ervan bewust dat we positief gedrag en de goede sfeer binnen school alleen samen met u en uw kind kunnen vasthouden. Daarom vragen wij u het Protocol anti-pesten goed door te lezen: misschien leuk om dit samen met uw kind(eren) te doen, zij kunnen u vast van alles vertellen!

Protocol anti-pesten op de Peperklip 

Protocol Anti-pesten – Peperklip

Procedure bij anti-pestprotocol

Digitaal veiligheidsplan

Kanjertraining

Pestprotocol-kanjertraining